Aktualności

47 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


11 maja br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 47 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd powiatu przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaktualizowany wykaz dróg Powiatu Wysokomazowieckiego z podziałem na klasy. 

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.