Aktualności

51 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


6 lipca 2016 roku br. pod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 51 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na wniosek Zarządu Powiatu w Siemiatyczach,

c)      zagospodarowania samochodów osobowych,

d)     ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2017,

e)      wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,

f)        zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki Nagórki w lok. 0+000 – 0+659,00,

g)      zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki Nagórki w lok. 0+000 – 0+875,00,

h)      zaopiniowania budowy małego ronda w miejscowości Kulesze Kościelne na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2052B z drogą powiatową Nr 2012B i ul. Łąkową,

i)       zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  

Zarząd powiatu rozpatrzyłwnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.