Aktualności

57 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


30 września 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 57 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  zagospodarowania samochodów osobowych,

b)  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej, w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem,

c)  zaopiniowania rozbudowy drogi gminnej Nr 106329B Stare Wykno – Nowe Wykno w lok. 0+000 – 0+614,00,

d) nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 267/25 o pow. 0,0938 ha, położonej w obrębie Kruszewo - Brodowo, gmina Sokoły, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

e)   zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzyłpismo Kmendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie włączenia się Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w działania profilaktyczne „ODBLASKI - biorę w ciemno”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach powiatu wysokomazowieckiego poza obszarem zabudowanym w godzinach wieczorowo - nocnych.

Zarząd powiatu rozpatrzyłpismo mieszkanki bloku w Krzyżewie stanowiącego własność powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na odliczenie od czynszu kosztów wymiany drzwi wejściowych.

Zarząd powiatu rozpatrzył interpelacje radnej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego zgłoszone podczas XVI sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dotyczące zamontowania w miejscowości Wyszonki Wypychy luster drogowych na skrzyżowaniu dróg oraz budowy drogi powiatowej nr 2077 Wojny Szuby - Piętki Basie - Lubowicz Wielki (odcinek od skrzyżowania z drogą nr 2087).

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo mieszkańców Czyżewa oraz miejscowości Czyżew Chrapki, Dmochy Glinki, Dmochy Wypychy i Dmochy Rodzonki w sprawie budowy chodnika i ścieżki rowerowej oraz wykonania oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej Nr 2072B na odcinku od Urzędu Miejskiego w Czyżewie do końca wsi Czyżew Chrapki.

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Prezesa Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży prowadzącego Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Perkach Karpiach z prośbą o przyznanie dotacji budżetowej na ośmioro dzieci niepełnosprawnych, objętych opieką i kontynuujących naukę od 1 września 2016 roku do końca grudnia br. w ośrodku.

Zarząd powiatu rozpatrzyłwnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.