Aktualności

58 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


5 października 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 58 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    przyznania nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze specjalnego funduszu nagród,

b)   ogłoszenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

c)    zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarządu powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)    wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

b)   odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,

c)    uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wysokiem Mazowieckiem.