Aktualności

59 Posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego


14 października 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku,

b)    ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku,

c)    ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2017 roku,

d)   zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

 

Zarządu Powiatu zapoznał się z: informacją o działalności Domu Pomy Społecznej w Kozarzach za 2016 rok, informacją o sytuacji na rynku pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec III kwartału 2016 r., informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 Stare Racibory za 2015 rok prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa oraz ze sprawozdaniem z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kozarzach za 2015 rok prowadzonych przez Stowarzyszenie „ Natura”.

 

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował zwiększenie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w związku z wykonywaniem działań w ramach realizowanych projektów, „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” grupa 1 oraz „Mobilność młodzieży – fundamentem sukcesu zawodowego” grupa 3, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z wynikami kontroli gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży.