Aktualności

62 posiedzenie Zarzadu Powiatu Wysokomazowieckiego


15 listopada 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 62 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)   udzielenia upoważnienia dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem do organizacji robót publicznych w imieniu powiatu wysokomazowieckiego na okres 6 miesięcy dla jednej osoby bezrobotnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

b) ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomość gruntową,  położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 7, oznaczonej numerem geodezyjnym 1833 o pow. 0,1439 ha, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego.