Aktualności

66 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


30 grudnia 2016 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 66 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)     zagospodarowania samochodu osobowego,

b)   zaopiniowania rozbudowy ulicy Długiej (Nr 108899B) w miejscowości Ciechanowiec,

c)    zaopiniowania budowy, rozbudowy ulicy Wińskiej w miejscowości Ciechanowiec,

d)   zaopiniowania rozbudowy ulicy Wspólnej (Nr 108938B) w miejscowości Ciechanowiec,

e)     zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

f)    przekazania samochodu Toyota Corolla Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosekKomisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczący rozważenia zmiany lokalu przeznaczonego do pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z uwzględnieniem potrzeby oddzielenia od poradni pulmonologicznej, mieszczącego się w budynku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu zapoznał się z opiniądyrekcji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku na temat działalności Jarosława Iwaszkiewicza w kontekście jego patronatu nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Dąbrowa Wielka dotyczący wybudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku od świetlicy wiejskiej do skrzyżowania dróg.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży w sprawie przekazania w formie darowizny działki o powierzchni ok. 570 m2, na której znajduje się budynek Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w celu budowy garażu dla ambulansów sanitarnych oraz w sprawie przekazania darowizną pomieszczeń znajdujących się w budynku administracyjnym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, położonych na parterze i pierwszym piętrze budynku, które dotychczas są wynajmowane przez WSPR SPZOZ w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarząd powiatu postanowił o przystapieniu do porozumienia w sprawie zasad współpracy stron przy przygotowaniu irealizacji projektu pt. „Zintegrowany pogram rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”. Realizacja projektu ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb subregionu Łomżyńskiego w skład którego wchodzą Miasto Łomża oraz powiaty: Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki i Zambrowski, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, rozwój kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców, promocję kształcenia ustawicznego wśród osób pracujących oraz upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.