Aktualności

67 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.


11 stycznia 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 67 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)       ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego,

b)     ustalenia procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku,

c)      ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych powiatu wysokomazowieckiego w 2017 rok,

d)     udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wysokiem Mazowieckiem,

e)      zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

f)      planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu na 2017 rok.

 

Zarządu powiatu zapoznał się z ponownie złożoną skargą na działania dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem nadesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych S. Ostrowski i s-ka z siedzibą w Opolu, działającą w imieniu skarżącego - Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących AUDIFON Mróz spółka jawna z siedzibą w Opolu i przekazał do rozpatrzenia dla Komisji Rewizyjnej rady powiatu.

 

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych od następujących wnioskodawców:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem
na dofinansowanie konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie na dofinansowanie konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia”- XV Edycja.