Aktualności

69 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


2 lutego 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 69 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)       udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w programie Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Sektor Kształcenia i doskonalenia zawodowego, tytuł projektu: „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

b)     udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, do dokonywania w imieniu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w programie Erasmus+, Akcja kluczowa - Mobilność edukacyjna, Akcja - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji - Mobilność kadry edukacji szkolnej, tytuł projektu: „Europejski Nauczyciel – Europejska Szkoła”, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

c)     wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto poniżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

d)     zmian  w budżecie powiatu na 2017 rok.

 

 

Zarządu Powiatu przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

a)      wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3 500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     skargi na działalność Dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

c)      projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo oświatowe.