Aktualności

72 rocznica utworzenia Armii Krajowej


W piątek, 14 lutego przypadła 72 rocznica utworzenia Armii Krajowej. Najsilniejsza i najlepiej zorganizowana armia podziemna działająca w ówczesnej, okupowanej Europie powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Komendantem głównym nowej organizacji, w skład której weszło ponad 200 jednostek, został Stefan Rowecki „Grot”. Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową, która stanowiła integralną część sił zbrojnych i podległą Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej polskiej na uchodźctwie. AK podjęła czynną walkę z okupantem, w postaci działań bojowych, prowadzonych przez oddziały dywersyjne, akcji sabotażowych, a także organizowania podziemnej administracji i sądów. Po zakończeniu działań wojennych na terytorium Polski żołnierze AK traktowani byli jak niebezpieczni przestępcy i wrogowie władzy ludowej. Stąd tez tragiczny, powojenny los akowców, którzy byli brutalnie przesłuchiwani, torturowani, a następnie  skazywani na śmierć, długoletnie więzienie lub wywóz do łagrów radzieckich.

Armia Krajowa jest zaszczytnym patronem Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Dlatego też, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, uczniowie Centrum przygotowali montaż słowno-muzyczny, w celu uczczenia swojego patrona. Informacje historyczne i przedstawiane filmy miały po raz kolejny przybliżyć nauczycielom i uczniom Centrum heroizm i tragizm żołnierzy wyklętych. Zadaniem recytowanej poezji oraz patriotycznych utworów muzycznych była próba oddania nastroju dni walki. Jednak głównym przesłaniem występu artystycznego było to, aby pamięć o bohaterach minionych dni nie przepadła, aby historia przeplatała się z teraźniejszością i przypominała o Tych, którzy za swoje ideały oddali to co mieli najcenniejsze- swoje życie.