Aktualności

73 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


29 marca 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 73 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)      obciążenia służebnością gruntową działki nr 1995/11 i 1996/3, położonych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

b)     udostępnienia lokali biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją unijnego projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.

c)      wyrażenia zgody na umieszczenie herbu powiatu wysokomazowieckiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na wniosek Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wys. Maz.

 

Zarząd powiatu wyraził pozytywną opinię w kwestii zwiększenia dodatku motywacyjnego, przyznanego przez starostę za kwiecień 2017 r. dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu „Europejska praktyka wysokomzowieckiego technika” w ramach programu POWER.

 

Zarząd powiatu wyraził pozytywną opinię w kwestii zwiększenia dodatku motywacyjnego, przyznanego przez starostę na okres od 1 marca 2017 r. do końca sierpnia 2017 r. dla dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu „Staże w CKZ - cie najlepsze na świecie” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.