Aktualności

74 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.


31 marca 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 74 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)       przekazania sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,

b)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c)      przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia za 2016 rok,

d)      zatrudnienia dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.