Aktualności

83 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


28 czerwca 2017 rokupod przewodnictwem Bogdana Zielińskiego - przewodniczącego zarządu odbyło się 83 posiedzenie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.

 

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a)  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

b)  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

c) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

d) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu,

e) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem,

f)   powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

g)  powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem,

h) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu,

i)   udzielenia pełnomocnictwa,

j)   zaopiniowania budowy drogi 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Ludowej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

k)  zaopiniowania budowy i rozbudowy odcinków dróg gminnych nr 107658B,
w miejscowości Hodyszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

l)   ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2018,

m)    zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Jeńki i m. Pszczółczyn wraz z przebudową dojazdów - droga powiatowa Nr 2060B Płonka Kościelna - Jeńki - Pszczółczyn na długoci 6,537 km na terenie Gminy Sokoły i 1,776 km na terenie gminy Kobylin Borzymy.

 

Zarządu powiatu rozpatrzył wnioski o udzielenie dofinansowania na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.