Aktualności

90-lecie OSP Jabłoń-Jankowce


4 września Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni-Jankowcach obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do przypomnienia długiej historii jednostki i jej założycieli oraz wręczenia odznaczeń i medali dla zasłużonych druhów i druhen. 

 

Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej. Następnie obchody przeniosły się pod budynek remizy OSP Jabłoń-Jankowce, gdzie prezes OSP druh Piotr Piekutowski przybliżył historię powstania jednostki, założonej w 1930 roku.

 

-   Myślą moją i dążeniem było od młodych lat, aby wieś nasza Jankowce była ośrodkiem kulturalno-oświatowym – pisał w kronice OSP Jabłoń-Jankowce jeden z założycieli jednostki, Julian Jankowski i właśnie część tego cytatu stała się tytułem monografii, spisanej przez prezes KGW ,,Jankowianki” i druhnę OSP Katarzynę Mantur. Książka ,,Myślo mojo i dążeniem…” jest zarysem historii wsi Jabłoń-Jankowce, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także wspomnieniem osób, związanych z jednostką i miejscowością.

 

Podczas uroczystości wręczono medale, odznaczenia oraz podziękowania strażakom, którzy nagrody odebrali z rąk Prezesa Wojewódzkiego Związku OSP RP Andrzeja Koca, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Bogdana Zielińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Adama Frankowskiego oraz Wójta Gminy Nowe Piekuty Marka Kaczyńskiego. 

 

- Piękny jubileusz i piękna historia. Cieszę się, że mogłem przez blisko 30 lat być obok i uczestniczyć w życiu jednostki, wspierać ją w dążeniach do dołączenia do KSRG, pozyskania pojazdów pożarniczych. Zawsze miło jest tu gościć i spędzać z wami czas - powiedział st. bryg. Andrzej Koc.

 

Serdeczne gratulacje z okazji 90-lecia jednostki złożył również Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

 

-  Państwo jesteście tą szczęśliwą jednostką, która może poszczycić się tak długą tradycją, związaną z pomocą niesioną drugiemu człowiekowi. Dziś jako mieszkańcy tej miejscowości możecie być dumni ze swoich przodków, ale możecie też być dumni z siebie. Z tego, że kontynuujecie to dzieło które zapoczątkowali wasi poprzednicy. (…) Za niecałe 9 lat będzie setna rocznica powstania OSP Jabłoń-Jankowce. Obyśmy wszyscy w zdrowiu tej rocznicy doczekali, by można było się spotkać w tej miejscowości z wami, a także z nowymi, młodymi ludźmi i nowymi członkami. 

 

W uroczystości udział wzięły także rodziny założycieli jednostki, w tym córki ś.p. Juliana Jankowskiego, które podzieliły się z zebranymi gośćmi wspomnieniami związanymi z rodzinną miejscowością.

 

Obecna jednostka OSP w Jabłoni-Jankowcach liczy ponad 50 osób. Jabłoń-Jankowce to jedna z dwóch, spośród dziewięciu jednostek OSP w gminie Nowe Piekuty, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.