Aktualności

ANKIETA badająca potrzeby i oczekiwania klientów - osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem


Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pomogą one podnieść jakość świadczonych usług. Aby wypełnić ankietę, należy zaznaczyć krzyżykiem jedną lub kilka odpowiedzi w zależności od pytania. Niektóre pytania dają możliwość podania dodatkowych informacji, które należy wpisać zgodnie z Państwa opinią.

 

Po wypełnieniu ankiety prosimy pozostawić ją w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem bądź wysłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem , ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie  lub wysłać e-mailem: Turn on Javascript!  

 Ankieta jest anonimowa.

 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem