Aktualności

Centrum Kształcenia Zawodowego otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego


25 marca Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego Marek Olbryś i Stanisław Derehajło podpisali umowy na dofinansowanie projektów szkoleniowych i społecznych. Łącznie ponad 900 tys. zł na szkolenia, staże, kursy zawodowe i blisko 400 tys. zł na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma pięć podlaskich samorządów, w tym powiat wysokomazowiecki.

 

Projekt RPO.03.03.01-20-0166/18 – Powiat Wysokomazowiecki  - „CKZ – Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem”.

Kwota dofinansowania: 394 761,23 zł.

Wsparciem zostanie objętych 218 uczniów Technikum i 11 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: 02.01.2019-30.11.2020

- wsparciem objęte będzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyskokiem Mazowieckiem – kierunki: mechatronik, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji.

- projekt zakłada realizację kompleksowego programu rozwojowego obejmującego:

  • kursy i szkolenia dla uczniów (prawo jazdy kat. B, operator kombajnu, …),
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań (roboty bezzałogowe i latające, roboty mobilne…),
  • dodatkowe wsparcie doradcze,
  • staże dla uczniów firmy: SUPON Białystok, FELIX Białystok, Bogdan Szepietowski - Wysokie Mazowieckie, Hurt i detal Pietrzak Waldemar, Sklep Motoryzacyjny Szepietowo. KONKRET Mechanika Pojazdowa – Szepietowo, PRIMATOR – Czyżew, EDMASZ Wysokie Mazowieckie..
  • staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 4 osoby,
  • kursy i szkolenia dla nauczycieli – KONRYS Białystok, PRIMATOR, MICHAŁ ZPUH Wysokie Mazowieckie.

 

(źródło: wrotapodlasia.pl)