Aktualności

Czyżew uczy więcej! Zimowa sesja – zimowym sukcesem


Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, zdawane przez uczniów Technikum w ZSOiZ w Czyżewie w sesji zimowej 2019 są bardzo satysfakcjonujące. Tym samym znowu potwierdza się teza, że: Czyżew uczy więcej!

 

Do egzaminów w 3 kwalifikacjach przystąpiło łącznie 49 uczniów. Wynik pozytywny uzyskało 45 uczniów, co stanowi 92% zdających.

Zdawalność w poszczególnych zawodach przedstawia się następująco: technik informatyk – 83%, technik żywienia i usług gastronomicznych – 91%, technik agrobiznesu – 100%. Na szczególną uwagę zasługują sukcesy indywidualne uczniów: 7 spośród zdających kwalifikację R.6. „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” uzyskało  w części praktycznej maksymalny wynik – 100%. W tej grupie był również finalista XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Mateusz Wawrzeńczuk, który tym samym otrzymał także 100% w części pisemnej. Dwie „setki” na egzaminie – to wyczyn naprawdę imponujący.

 

 

Równie wysoki wynik uzyskał Rafał Borowy, który jako laureat tej samej olimpiady otrzymał 100% w części pisemnej kwalifikacji T.15. „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”. W części praktycznej tego egzaminu otrzymał „tylko” 91%.

Wypada więc pogratulować wszystkim zdającym i życzyć powtórzenia wspaniałych wyników na egzaminach maturalnych.

(op. ZSOiZ Czyżew)