Aktualności

Czyżewscy harcerze na 100-leciu łomżyńskiego ZHP


Uroczysta zbiórka, msza św. w katedrze, apel poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem łomżyńskich harcerzy na skwerze Leona Kaliwody (harcerza i komendanta łomżyńskiego okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej) rozpoczęły 28 września oficjalne obchody 100-lecia ZHP na Ziemi Łomżyńskiej.

Na wspólne świętowanie jubileuszu do Łomży pojechała reprezentacja czyżewskich harcerzy z ich opiekunem pwd. Anną Walaszek, Dyrektor ZS w Czyżewie Anna Sienicka z wicedyrektorami.  Towarzyszyli im emerytowani nauczyciele i harcerze: hm. Danuta Sienicka, phm. Janina Szeligowska oraz phm. Elżbieta Szyl.

Spotkanie w Łomży było okazją do promocji książki „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”, w której odnaleźć można wiele materiałów poświęconych m.in. historii ZHP na Ziemi Czyżewskiej, które ma już 84 lata.

Z okazji harcerskiego jubileuszu został ogłoszony trwający kilka miesięcy konkurs o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela pt. „Nieznane karty historii harcerstwa". Konkurs kierowany był do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, zwłaszcza z terenów działania dawnej Chorągwi Łomżyńskiej ZHP im. SGO „Narew” (dziś powiaty: miasto Łomża, łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski). Spośród kilkunastu prac komisja konkursowa postanowiła przyznać pierwsze miejsce harcerzom z Czyżewa. 28 września zwycięzcy z rąk Dyrektora Łomżyńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Doroty Szymonowicz otrzymali nagrody. To jednak nie koniec wyróżnień dla Czyżewa. Hm. Halina Lipińska została odznaczona Brązowym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP”. Spośród czterech przyznanych Srebrnych Honorowych Odznak Przyjaciół Harcerstwa trzy pojechały do Czyżewa - z rąk Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej Andrzeja Bajkowskiego odznaki otrzymali: dyrektor Anna Sienicka, wicedyrektorzy Dorota Jadczak i Radosław Sienicki. Ponadto Odznaki Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego przyznano m.in. 3 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej im. Szarych Szeregów i 6 Drużynie Harcerzy Starszych im. Sybiraków z Czyżewa.