Aktualności

Czyżewskie obchody święta Konstytucji 3 maja oraz otwarcie „Ronda Jana Pawła II”


Gminne obchody święta Konstytucji 3 Maja zostały w roku bieżącym połączone z otwarciem ronda w Czyżewie i nadaniem nazwy „Rodno Jana Pawła II”.

Obchody rozpoczęły się w dniu 5 maja 2013 r. o godz. 8:30 uroczystą sesją Rady Miejskie w Czyżewie, na której radni podjęli przez aklamację uchwałę o nadaniu rondu położonemu w Czyżewie u zbiegu ulic Nurskiej, Zarębskiej i Duży Rynek nazwy „Rondo Jana Pawła II”. Został również zaprezentowany krótki montaż słowno-muzyczny przypominający postać tego wielkiego Polaka.

Po zakończeniu obrad sesji nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników sesji do kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, przy udziale orkiestry i mażoretek. Uroczystą Mszę Św. W intencji Ojczyzny odprawił Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski.

Po Mszy Św. przy pobliskim rondzie zgromadzili się licznie mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Po odegraniu hymnu państwowego wszystkich zgromadzonych powitała Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. Pani Burmistrz wyraziła wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania tej tak ważnej dla społeczności Czyżewa inwestycji, dzięki której poprawiło się znacznie bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz estetyka centrum miasta. W dalszej części uroczystości nastąpiło otwarcie ronda i symboliczne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz gminnych i powiatowych. Następnie po odczytaniu treści uchwały  Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Witolda Sienickiego odbyło się odsłonięcie tablic z nazwa ronda. Poświęcenie Ronda Jana Pawła II dokonał Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski w asyście Ks. Proboszcza Eugeniusza Sochackiego.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Pan Jerzy Doroszkiewicz oraz Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński. Pan Dyrektor życząc wszystkim mieszkańcom bezpiecznego korzystania z ronda podkreślił duże zaangażowanie miejscowego samorządu w realizację tego zadania. Dodał, że środki na przebudowę głównego skrzyżowania w Czyżewie zostały pozyskane m. in. dzięki znaczącym staraniom w Warszawie posła Jacka Boguckiego. Pan Starosta natomiast pogratulował udanego przedsięwzięcia i życzył Pani Burmistrz dalszych tak udanych inwestycji wspominając kolejną realizowaną ważną dla społeczności Czyżewa budowę zalewu z wykorzystaniem rekreacyjnym.

Po otwarciu ronda uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie kwiaty złożyły liczne delegacje – w imieniu społeczności Gminy Czyżew Burmistrz Anna Bogucka, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Sienicki i zastępca Bogdan Sienicki.

Uroczystość zakończyła wzruszająca, okolicznościowa część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Czyżewie.