Dbajmy o czyste powietrze. Czyste środowisko lepsze niż uzdrowisko.


Dbajmy o czyste powietrze. Czyste środowisko lepsze niż uzdrowisko.

W Polsce powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie. Kilkukrotnie przekraczane stężenie siarki, azotu, dwutlenku węgla i pyłów zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także zwierząt. Zanieczyszczenie powietrza szczególnie w małych miejscowościach powstaje głównie w wyniku spalania odpadów w gospodarstwach domowych, w piecach, kotłach centralnego ogrzewania, czy na otwartej przestrzeni.  Proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania jest krótki, a jego skutkiem są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, tlenki siarki i azotu, chlorowodór oraz duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek. Spalając plastik niszczymy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Potencjalne znikome korzyści ( oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

Zanieczyszczenie atmosfery powoduje powstanie na ziemi niekorzystnych zjawisk, do których należy między innymi SMOG, charakteryzujący się wysoką koncentracją sadzy, tlenków siarki oraz tlenku węgla. Powoduje liczne zachorowania a w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do zgonu.

Każdy mieszkaniec może aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza miedzy innymi poprzez:

- wybieranie sposobów ogrzewania gospodarstw domowych (paliw i pieców), które w jak najmniejszym stopniu szkodzą środowisku,

- inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących. Korzystanie

z transportu rowerowego, czy wodnego oraz wdrażanie nowych technologii w transporcie lotniczym.

-  ochronę zieleni, udział w sadzeniu drzew,

- świadome dokonywanie zakupów poprzez zakup produktów wytworzonych metodą ekologiczną, niewpływającą negatywnie na atmosferę,

- kształcenie świadomości ekologicznej u swoich dzieci,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika, ogrzewanie geotermalne,

- wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

W  trosce o środowisko i czyste powietrze każdy  powinien pamiętać, że:

-  zabronione jest spalanie śmieci  w piecu !!!,

-  nie należy  przegrzewać  swojego domu. Obniżenie temperatury zaledwie o 1°C może obniżyć rachunek za energię aż o 7%,

-  należy oszczędzać energię eklektyczną w domu, w pracy, w szkole na przykład  poprzez:  wkręcanie energooszczędne żarówki,    niepozostawianie telewizora i innych urządzeń w trybie czuwania kiedy to telewizor zużywa średnio 45% energii,   niepozostawianie  ładowarki do telefonu komórkowego w gniazdku po skończeniu ładowania, gdyż ładowarka nadal zużywa prąd, nawet jeżeli telefon nie jest podłączony,

- podczas zakupu nowego urządzenia elektrycznego, na przykład lodówki lub pralki, sprawdź w ramach wspólnotowego oznakowania efektywności energetycznej, które powinno posiadać każde urządzenie. Klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzują urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

W większości regionów prowadzone są programy dofinansowań do odnawialnych źródeł energii. Niekiedy są one połączone z dotacjami na wymianę pieca (w przypadku pomp ciepła). Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy, albo bezpośrednio ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnego z miejscem zamieszkania.