Dofinansowanie dla szkół ponadpodstawowych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”


Powiat wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 84 tys. zł. Powiat zapewnił wkład własny w wysokości 21 tys. zł.

 

 

 

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020-2024 i jego zadaniem będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

 

Dofinansowaniem zostały objęte szkoły ponadpodstawowe powiatu:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierzą Jagiellończyka  w Wysokiem Mazowieckiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokim Mazowieckiem,

2. Liceum Ogólnokształcące w Czyżewie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,

3. Technikum w Czyżewie w  Zespole Szkół Ogólnokształcących   i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,

4. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

5. Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w  Zespole Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Ciechanowcu,

6. Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu w  Zespole Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

Zakupione zostaną laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.