Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach ma nowy samochód


Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszaru D przygotował projekt na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego wyraził zgodę na zabezpieczenie w planie finansowym DPS w Kozarzach środków finansowych na zakup samochodu. Projekt został złożony przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski w Białymstoku w lutym br. Projekt został oceniony pozytywnie i w dniu 8 października 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości do 60 % kosztów realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego zakupiono fabrycznie nowy samochód Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim za kwotę 105.999 zł. Jest to 9 osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony między innymi w najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową,  mocowanie dla wózków inwalidzkich oraz pasy zabezpieczające osoby na wózkach. Samochód posiada zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz oraz antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych.

Dzięki dofinansowaniu przez PFRON kwoty 63.599,40 złotych, Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zakupił potrzebny samochód przy wyłożeniu z własnego budżetu kwoty 42.399,60 złotych.

Nowy pojazd w pełni zabezpieczy potrzeby przewozowe mieszkańców Domu oraz poprawi bezpieczeństwo, komfort i wygodę podczas przewozów mieszkańców do placówek medycznych i na turnusy rehabilitacyjne. Umożliwi również podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach większy udział w życiu społecznym, poprzez wyjazdy na wycieczki, spotkania integracyjne, festyny i inne imprezy kulturalno-oświatowe.