Obchody 100-lecia OSP w Dąbrówce Kościelnej.


W dniu 4 września 2022r. odbyła się uroczystość Obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Kościelnej. Obchody tego święta rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków w kościele pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej. Po Mszy Świętej orszak z udziałem Orkiestry Dętej GOK w Szepietowie, Pocztów Sztandarowych, pododdziałów OSP, zaproszonych gości oraz przedstawicieli naszego samorządu i mieszkańców Gminy Szepietowo przemaszerował na plac pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Kościelnej. Przybyłych na uroczystość gości powitał Burmistrz Szepietowa – Pan Robert Wyszyński. Oficjalną część Obchodów Uroczystości 100-lecia OSP w Dąbrówce Kościelnej rozpoczęto złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku druhowi Andrzejowi Kocowi przez Naczelnika OSP w Dąbrówce Kościelnej druha Marcina Faszczewskiego, a następnie podniesieniem Flagi Państwowej oraz odegraniem Hymnu Narodowego. Wówczas głos zabrał Prezes OSP w Dąbrówce Kościelnej druh Krzysztof Gąsowski, który również przywitał gości oraz poczty sztandarowe przybyłe na Jubileusz 100-lecia jednostki. Kolejnym punktem było przedstawienie historii OSP w Dąbrówce Kościelnej. Podczas uroczystości jubileuszowych Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Kościelnej Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona Złotym Znakiem „Związku”, natomiast druhowie w niej działający otrzymali medale oraz odznaki. Po wręczeniu odznaczeń nastąpiło przekazanie pamiątkowych grawertonów na ręce Prezesa OSP w Dąbrówce Kościelnej przez Prezesa Podlaskiego Związku OSP RP Andrzeja Koca, Starostę Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz Komendanta PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Adama Frankowskiego. Goście, tj. duchowieństwo, przedstawiciele okolicznych jednostek ochotniczych straży pożarnych, wojsko, policja, sponsorzy ów wydarzenia, otrzymali okolicznościowe pamiątki.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Gąsowski Krzysztof

Prezes OSP w Dąbrówce Kościelnej