Aktualności

Duplikat Sukces uczniów ZSZ im. S. Staszica w krajowych eliminacjach XLV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie


W dniach 27-29 marca w Toruniu odbyły się eliminacje krajowe XLV Olimpiady o Mleku i Mleczarstwie pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. W centralnych rozgrywkach uczestniczyło 15 szkół, w tym technika i licea ogólnokształcące.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowali uczniowie klas technikum przetwórstwa mleczarskiego i technikum technologii żywności: Katarzyna Dołęgowska, Paweł Kalinowski, Karol Kazimierz Wasilewski i Adam Wróblewski.

 

Po trzech fazach turnieju (test, projekt oraz odpowiedzi ustne obejmujące wiedzę z działów: towaroznawstwo mleka i analityka, technologia mleczarska oraz aparatura i bhp), najwyższą ilość punktów uzyskał uczeń naszej szkoły, Paweł Kalinowski! Wśród pierwszej dziesiątki najlepszych uczniów Polski z wiedzy o mleku i mleczarstwie znalazła się również Kasia Dołęgowska. Karol uzyskał tytuł finalisty.

 

Gratulujemy laureatom i finalistom, którzy oprócz nagród otrzymali gratyfikacje w postaci zwolnienia z egzaminu z przygotowania zawodowego z części pisemnej.

 

Po wysiłku umysłowym uczestnicy olimpiady zwiedzali zakład mleczarski w Toruniu oraz miasto z przewodnikiem. Dziękujemy sponsorom za sfinansowanie Olimpiady z Funduszu Promocji Mleka. Uczestnikom dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły oraz zachęcamy innych, aby odważnie podejmowali trud rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.

 

Pamiętajcie: ,,Ci mają dużo czasu, którzy mają pełne ręce roboty – oni bowiem cenią sobie czas i umieją tak nim gospodarować, że nic się nie zmarnuje” (T. Kotarbiński).

(op. ZSZ im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem)