Aktualności

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy - 27.01.2015


Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza na konsultacje indywidualne w ramach Dnia Otwartego w Podlaskich Urzędach Pracy – 27 stycznia 2015r.

Poniżej przedstawiamy program Dnia Otwartego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem. Do spotkań z pracownikami zachęcamy zarówno pracodawców jak i osoby bezrobotne.

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

Nazwa przedsięwzięcia

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Termin realizacji

27.01.2015

Działanie

Data

Czas trwania (godziny)

Miejsce

Forma zgłoszenia /Kontakt

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Konsultacje indywidualne dla pracodawców i osób bezrobotnych

w zakresie instrumentów rynku pracy:

 

-Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, staży, bonów stażowych.

 

-Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

-Kryteria wsparcia finansowego osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

-Kierowanie na szkolenia i finansowanie ich kosztów,

-Ubieganie się o skierowanie na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych,

-Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

 

Udzielanie informacji w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Kontakt z doradcami zawodowymi:

 

- badanie predyspozycji zawodowych (test KZZ)

- konsultacje dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych

- przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

 

Udzielanie informacji z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy (sieć EURES)

- możliwości zatrudnienia w krajach EOG

- wyjazdy za granicę w celu poszukiwania pracy

- formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców

 

Dział Ewidencji i Świadczeń

 

Udzielanie informacji z zakresu nabywania i wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym

 

 

Udzielanie informacji dotyczących rejestracji osób bezrobotnych

 

 

 

 

27.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2015

 

 

 

     27.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    27.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.00-13.00

 

 

 

   9.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.00- 13.00

 

 

 

 

   12.00-15.00

 

 

 

Siedziba PUP

 

 

 

pokój nr 6

 

 

 

 

pokój nr 7

 

 

 

 

pokój nr 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokój nr 8

 

 

 

pokoje nr 3,5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokój nr 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokój nr 17

 

 

 

 

pokój nr 1

 

 

 

Osobisty lub telefoniczny

 

 

tel. 86 275 86 19

tel. 86 275 86 20

 

 

 

tel. 86 275 86 22

 

 

 

 

tel. 86 275 86 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 86 275 86 17

 

 

 

tel. 86 275 86 34

tel. 86 275 86 18

tel. 86 275 86 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 86 275 86 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 86 275 86 25

tel. 86 275 86 26

 

 

 

tel. 86 275 86 28