Aktualności

Dzień Rodziny w Kobylinie Borzymach


W dniu 11 czerwca 2017r. na terenie Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach odbyła się  impreza środowiskowa pod hasłem „Dzień Rodziny”. Celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim integracja środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja gminy i powiatu. Impreza miała charakter otwarty, skierowana była do całej  społeczności lokalnej.

             W programie festynu wystąpiły m.in.:

  • Ø Występy artystyczne dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach
  • Ø Wystawy prac dzieci i młodzieży m.in.: plakaty o tematyce profilaktycznej i ekologicznej, prace plastyczne, projekty edukacyjne itp.
  • Ø Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Rodzina bez przemocy”
  • Ø Mecz piłki nożnej
  • Ø Urządzenia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży: dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, euro-bungee, kule wodne - ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
  • Ø Loteria fantowa
  • Ø Stoiska gastronomiczne, w tym: grill, ciasta, napoje, lody itp.
  • Ø Gry i zabawy integracyjne dla uczestników festynu

Ponadto podczas festynu można było wykonać bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy w tzw. OSTEOBUSIE, czyli Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy, które z inicjatywy Gminy Kobylin-Borzymy w tym dniu stacjonowało przy szkole.