Aktualności

Finał akcji ,,Góra Monet". Ponad 24 tysiące złotych na leczenie Michasia Boguckiego zebrali uczniowie ze szkół średnich naszego powiatu


,,Ta akcja dowiodła, że na naszą młodzież zawsze można liczyć, zwłaszcza gdy chodzi o tak ważny cel" - powiedział Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński podczas podsumowania akcji ,,Góra Monet". Celem przedsięwzięcia była zbiórka funduszy na leczenie Michała Boguckiego chorującego na SMA1 – rdzeniowy zanik mięśni. Uczniowie naszych szkół średnich zebrali łącznie 24.385,90 zł. Największą ilość pieniędzy zebrała klasa III AE Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 3.140,00 zł .

 

4 września 2020 roku Starosta Wysokomazowiecki skierował do zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wysokomazowiecki zaproszenie do udziału w akcji GÓRA MONET, której celem było zebranie środków na leczenie Michała Boguckiego. 2 października placówki przekazały zebrane pieniądze, a 6 października w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbył się oficjalny finał wydarzenia.

 

- Podsumowujemy dzisiaj akcję, która stanowi tylko niewielką cegiełkę w stosunku do potrzeb, ale i tak chciałbym serdecznie podziękować zespołom szkół z naszego powiatu, dyrektorom, wychowawcom i przede wszystkim uczniom, za udział i zaangażowanie - powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. -  Inspiracją dla tego pomysłu była pani Paulina Rzymska, która zadzwoniła do mnie z prośbą o pomoc. (...) Nie same środki są najważniejsze. Dla mnie ważne jest też to, że młodzież z naszego powiatu wie, że trzeba nie tylko brać i żądać, ale warto też z siebie coś dać. I taka była główna idea tej akcji. (...) Dla mnie to ogromny przejaw waszej hojności i dobrego serca. Młodzi ludzie naprawdę potrafią. Ta akcja dowiodła, ze na naszą młodzież zawsze można liczyć, szczególnie gdy chodzi o tak ważny cel.

 

Przybyłym reprezentantom klas, wychowawcom oraz dyrektorom szkół serdecznie podziękowała również Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Elżbieta Żebrowska, która przedstawiła wyniki akcji.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 4.570,00 zł. Klasa, w której zebrano największą ilość pieniędzy to IIIC Liceum  – w kwocie – 1.220,00 zł.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem – 6.053,23 zł. Klasa, w której zebrano największą ilość pieniędzy to IV Technikum technologii żywności– w kwocie – 1.058,00 zł.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 6.051,30 zł. Klasa, w której zebrano największą ilość pieniędzy to III AE Technikum– w kwocie – 3.140,00 zł. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie – 1.252,54 zł. Klasa, w której zebrano największą ilość pieniędzy to  III Tiż Technikum – w kwocie – 373,12 zł


Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – 779,64 zł. Klasa, w której zebrano największą ilość pieniędzy to II TR Technikum – w kwocie – 267,00 zł.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 5.679,19 zł. Klasa, w której zebrano największą ilość pieniędzy to II B Technikum -- w kwocie -1.004,91 zł.

 

Ogółem zebrane w akcji fundusze na leczenie Michała Boguckiego to kwota 24.385,90 zł

 

Klasa, która wykazała się największym zaangażowaniem, czyli nazbierała największą ilość pieniędzy to III AE Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 3.140,00 zł. Dla tej klasy Starosta Wysokomazowiecki ufundował nagrodę w postaci dwudniowej wycieczki.

 

Dla klas:

- IIIC Liceum  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,

- IV Technikum technologii żywności w Zespole Szkół Zawodowych i. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

- II B Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Starostwa Wysokomazowiecki ufundował nagrody w formie jednodniowej wycieczki.

 

Podczas uroczystości symboliczny czek z zebranymi środkami przekazano jednej z koordynatorek zbiórki na rzecz Michała Boguckiego, pani Paulinie Rzymskiej, która serdecznie podziękowała za okazane wsparcie.

 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczniom, a mieszkańców naszego powiatu zachęcamy do pomocy Michasiowi. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jeszcze ponad 7 mln złotych. 

Walkę Michasia z SMA można śledzić na stronie: Michaś walczy z SMA.

Zbiórkę można wspierać biorąc udział w licytacjach, prowadzonych w grupie: Michaś Bogucki walczy z SMA licytacje.

Link do zbiórki.