Aktualności

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”


W dniach 10-11 czerwca br. w naszej szkole odbywały się zawody finałowe VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Z tej okazji w naszych progach gościliśmy 29 uczniów gimnazjów, reprezentujących 13 województw oraz 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będących reprezentantami 11 województw.


Organizatorami olimpiady są Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Współorganizatorami przedsięwzięcia są kuratoria oświaty i odpowiednie wydziały kurii diecezjalnych. Merytorycznie olimpiadę wspiera Wydział Katechetyczny i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej. W tym roku szkolnym zaszczyt koordynowania VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” przypadł Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu – na etapie wojewódzkim oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu - na etapie centralnym.  
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Ma trzystopniowy charakter i składa się z etapów szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy.
Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży. Dzięki tym zawodom młodzi ludzie mają szansę lepiej poznać życie i głębokie treści, zawarte w nauczaniu Jana Pawła II. Istotnym zadaniem jest też ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości. Z całą pewnością olimpiada przybliża młodemu pokoleniu Polaków niezwykle bogaty i cenny dorobek Świętego Jana Pawła II, szczególnie w kontekście nauki o rodzinie. Mottem tegorocznej edycji były  słowa Papieża Polaka: „Głoście wartość rodziny...”.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: ks. Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, ks. Biskup Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński, ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński, ks. Biskup Jerzy Mazur – Biskup Ełcki,  Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Podlaskiego i Wojewoda Podlaski.
Komitet Główny tegorocznej olimpiady tworzą: Pani Mariola Jadwiga Szczypiń  – Kurator Oświaty w Białymstoku , ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, ks. dr hab. Andrzej Proniewski - Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, ks. dr Bogdan Skłodowski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. dr Zbigniew Pyskło - Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży, ks. dr Wojciech Kotarski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku, Pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Pan Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca, Pan Eugeniusz Święcki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz Pani Elżbieta Trzeszczkowska – Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Nad prawidłowym przebiegiem przygotowań do finału olimpiady i jej przebiegiem czuwał z kolei Pan Łukasz Godlewski.

Nagrody ufundowali:

- JE Ksiądz Tadeusz Pikus - Biskup Diecezji Drohiczyńskiej,

-Pan Bogdan Zieliński - Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

i Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty.

Nagrody specjalne ufundowali:

-Pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego,

-Wojewoda Podlaski,

-ks. Dziekan Tadeusz Kryński - Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu

-Minister Edukacji Narodowej


10 czerwca o godz. 9.30 w hali sportowej naszej szkoły rozpoczęło się uroczyste otwarcie finału VIII Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Przybyłych gości i uczestników piękną piosenką „Z głębi serc” powitał nasz szkolny chór. Następnie głos zabrali ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Powitali serdecznie wszystkich przybyłych gości i uczestników oraz przedstawili najważniejsze informacje dotyczące przebiegu olimpiady.
Następnie odbyła się pisemna, a po jej zakończeniu ustna część zawodów finałowych.
W międzyczasie uczestnicy skorzystali z zaproszenia Dyrekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu do zwiedzenia naszej perełki miasta. Po zwiedzaniu i posiłku zaproszeni goście i młodzież z naszych klas wojskowych udali się do Drohiczyna, aby wziąć udział w centralnych obchodach Jubileuszu 25-lecia  Diecezji Drohiczyńskiej.
Uczestniczyli tam w uroczystej Eucharystii, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, z udziałem biskupów z metropolii oraz innych diecezji w Polsce i za granicą, kapłanów oraz przedstawicieli Cerkwi Prawosławnej. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy jubileuszu mogli również skorzystać z przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Uroczystości zakończyły się Apelem Jasnogórskim przy Kopcu Jana Pawła II.
Następnego dnia, 11 czerwca o godz. 10.00 w hali sportowej naszej szkoły rozpoczęła się uroczysta gala podsumowująca Finał VIII Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Przybyło na nią wielu zaproszonych gości. Wszystkich serdecznie przywitał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki.  W sposób szczególny powitał przedstawicieli władz kościelnych: Jego Ekscelencję Ks. Tadeusza Pikusa – Biskupa Drohiczyńskiego, Ks. Bogdana Skłodowskiego – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Białymstoku, Ks. Krzysztofa Mielnickiego – Dyrektora Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego,  wszystkich duchownych; przedstawicieli władz oświatowych: Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń – Podlaskiego Kuratora Oświaty, Panią Wiesławę Ćwiklińską – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Pana Witolda Gronostajskiego  – Dyrektora Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku; przedstawicieli władz samorządowych: Pana Jerzego Leszczyńskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Bogdana Zielińskiego – Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego; zaprzyjaźnionych ze szkołą wojskowych: Pana płk. Michała Fałata i Pana kpt. Wiesława Fleszara; władze Miasta Ciechanowiec, Pana Mirosława Reczko – Burmistrza Miasta i Gminy Ciechanowiec, Panią Jadwigę Koc – Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Ciechanowiec, Panią Marzenę Kryńską – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; dyrektorów szkół z terenu gminy Ciechanowiec, radnych Miasta i Gminy Ciechanowiec, sponsorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Ze szczególnymi słowami powitania zwrócił się do uczestników finału i towarzyszących im opiekunów.
Następnie Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki odniósł się do idei olimpiady oraz roli rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa. Wskazał, że dla naszej szkoły możliwość koordynowania finałowych zawodów była zarówno zaszczytem, jak i obowiązkiem. Zwracając się do uczestników stwierdził, że  ich udział to żywy dowód na to, iż młodzi ludzie naprawdę chcą żyć papieskimi ideałami. Zaznaczył też, iż olimpiada zbiega się z bardzo ważnymi wydarzeniami: 25-leciem Diecezji Drohiczyńskiej i zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Zaprosił także do obejrzenia części artystycznej, ściśle powiązanej z postacią Jana Pawła II oraz ideami patriotycznymi.
Na występ młodzieży złożyły się utwory muzyczne, związane z wartościami, których ważność podkreślał w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II. W wykonaniu solistów i szkolnego chóru zabrzmiały następujące kompozycje: „Z głębi serc”, „Psalm Mojżeszowy”, „Nie wstydź się mówić, że kochasz”, „Łańcuch czystych serc”, „Europo, nie możesz żyć bez Boga”, „Póki Polska żyje w nas” oraz „Leć muzyczko”.  Nie zabrakło też wielu myśli Jana Pawła II dotyczących miłości, młodości, wiary, braterstwa, pokoju, postaci Maryi i motywu czuwania. Ważnym punktem występu była też refleksja nad rolą ojczyzny w życiu człowieka. Patriotyczne wartości w doskonały sposób wyraził pokaz musztry paradnej w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego naszej szkoły, zaś skłaniającym do zadumy akcentem był utwór pt. „Nie żałuję”.
Po bardzo ciepło przyjętym występie młodzieży przyszła pora na podsumowanie olimpiady. Dokonali go ks. dr Krzysztof Mielnicki i Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Po zaprezentowaniu informacji dotyczących organizatorów, patronatu honorowego, koordynatorów etapów wojewódzkiego i centralnego,  uczestników oraz fundatorów nagród ks. Dyrektor Krzysztof Mielnicki zaprosił na środek wszystkich uczestników.  Pochwalił ich solidne przygotowanie i wiedzę, których dowodem były obie części zawodów finałowych: pisemna i ustna. Pogratulował wszystkim olimpijczykom i przyznał im symboliczny tytuł „Eksperta ds. Spraw Rodziny” w kontekście nauczania Jana Pawła II. Następnie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody książkowe.
Kolejnym punktem podsumowania było wręczenie wyróżnień, wiążące się również z przyznaniem tytułu Finalisty. Trafiły one do uczniów, którzy zajęli  miejsca od 4 do 10. W kategorii gimnazjalistów byli to: Alicja Mucha  - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie, Magdalena Matejko - Gimnazjum w Roczynach, Kinga Muzyczuk  - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach, Katarzyna Marusiak - I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu, Dominika Kocot - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym, Katarzyna Miszkurka - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie, Bartłomiej Błaszczyk - Gimnazjum nr 3 im. Augusta Weltzla w Raciborzu.
     Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnieni zostali: Piotr Jan Leśniak - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, Hanna Katarzyna Maciejewska - LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Magdalena Jasłowska- II LO w Krośnie, Agata Rompała- I LO w Bolesławcu, Rafał Kopczyński- Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach, Karolina Skorupa- Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, Artur Orzeł - I LO im. Władysława Orkana w Limanowej.
     Wyróżnienia wręczył ks. Dziekan Tadeusz Kryński, który w swoim krótkim wystąpieniu pogratulował uczestnikom. Podziękował też młodzieży oraz opiekunom za występ i reprezentowanie parafii na obchodach 25-lecia Diecezji Drohiczyńskiej.
Następnie zaprezentowano nazwiska laureatów. III miejsce zajęły: Patrycja Niewrzał - Gimnazjum im Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach i Anna Szuflicka - I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Nagrody wręczyła im Pani Kurator Jadwiga Mariola Szczypiń. Pani Kurator podziękowała też za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu. Zwróciła także uwagę na niezwykłość i wartościowość olimpiady. Zauważyła, że jest ona wydarzeniem skłaniającym  do różnych, istotnych refleksji na temat rodziny. Podziękowała także młodzieży, nauczycielom i opiekunom za włożony trud i wysiłek.
Nagrody za zajęcie II miejsca z rąk Pana Starosty Bogdana Zielińskiego otrzymały z kolei: Julia Truszkowska - Gimnazjum im Jana Pawła II w Kolnie oraz Julia Pyteraf – I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie. Pan Starosta  wskazał, że jest to niezwykła chwila zarówno dla szkoły, jak i całego Powiatu Wysokomazowieckiego. Podziękował także za możliwość tego pięknego spotkania i wybór na organizatora zawodów finałowych właśnie ciechanowieckiej placówki, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.  Podziękował również wszystkim za udział w olimpiadzie. Wyraził też nadzieję, że chwile spędzone na podlaskiej ziemi będą mile zapamiętane. Ze słowami podziękowania zwrócił się także do Pana Dyrektora, młodzieży i pracowników naszej szkoły.
      Najlepszymi znawczyniami myśli Jan Pawła II okazały się Kinga Mastej z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie i Anna Maria Kawałek z Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.
Nagrody za zajęcie I miejsca wręczył ks. Biskup Tadeusz Pikus. Pozdrowił gorąco wszystkich uczestników i zebranych. Wyraził tez wielkie uznanie dla występu artystycznego naszej młodzieży. Podziękował Panu Dyrektorowi, wszystkim wychowawcom, uczestnikom olimpiady. Wskazał, iż olimpiada pięknie wpisuje się także w uroczystości jubileuszowe. Nawiązując do przesłania tegorocznej edycji wskazał, iż podstawą rodziny są modlitwa oraz miłość. To dzięki miłości małżeńskiej rodziców dziecko może odnaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania: „Dlaczego jestem?” i „Po co jestem?”. Ona także jest podstawą miłości rodzicielskiej. Na zakończenie swego wystąpienia ks. Biskup pogratulował uczestnikom i wskazał, iż tak naprawdę wszyscy są zwycięzcami. Życzył im też życia pełnego „miłości miłosiernej” - wybaczającej, niosącej dobro i pomoc drugiemu człowiekowi.
Ufundowane przez siebie nagrody specjalne wręczył laureatom Pan Marszałek Jerzy Leszczyński. Pan Marszałek wyraził swoje uznanie zarówno dla wiedzy uczestników, jak również samej organizacji olimpiady. Stwierdził też że jako mieszkaniec Ciechanowca jest dumny z powodu obecności tak wspaniałej młodzieży i prężnie działającej szkoły. Pogratulował wszystkim olimpijczykom oraz podkreślił rolę zdobytej przez nich wiedzy. Nawiązał też do wizyty ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły w Ciechanowcu oraz osobistych doświadczeń z nią związanych. Wyraził pewność, że nauczanie Jana Pawła II będzie nadal miało istotną rolę
w kształtowaniu postaw i wychowywaniu młodych.
Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki wyraził też wdzięczność pod adresem wszystkich sponsorów, którzy ufundowali nagrody oraz zapewnili pobyt uczestnikom olimpiady. Podziękowania wręczył Pan Burmistrz Mirosław Reczko. W swoim wystąpieniu Pan Burmistrz przytoczył dwa bardzo ważne fragmenty kazania, które ówczesny Kardynał Karol Wojtyła wygłosił przed laty w Ciechanowcu. Koncentrowały się one na idei braterstwa i zjednoczenia, zarówno w wymiarze chrześcijańskim, jak też ogólnoludzkim. Zwrócił uwagę na uniwersalność i ponadczasowość słów naszego wielkiego Rodaka. Pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim, szczególnie Panu Staroście Bogdanowi Zielińskiemu i Panu Dyrektorowi Eugeniuszowi Święckiemu za tak wspaniałe święto.
Następnie Pani Elżbieta Trzeszczkowska -  Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciechanowcu podziękowała  w imieniu koordynatorów Pani Wicekurator Wiesławie Ćwiklińskiej za wieloletnią pracę związaną z organizacją olimpiady, dzięki której słowa i spuścizna Jana Pawła II są lepiej poznawane i naprawdę żywe.
Do zebranych zwróciła się także Pani Agata Koc, Przewodnicząca Rady Rodziców. Wyraziła wdzięczność za organizację wyjątkowej olimpiady, pogratulowała też jej uczestnikom. Podzieliła się także swoją osobistą refleksją dotyczącą wpływu myśli Świętego Jana Pawła na wychowanie i rozwój młodych ludzi.
Po wystąpieniu Pani Przewodniczącej głos zabrał ponownie Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podziękował on raz jeszcze wszystkim uczestnikom i gościom za przybycie. Zaprezentował też listy gratulacyjne, które w związku z finałem olimpiady napłynęły do szkoły. Swoje słowa skierowali na piśmie ks. Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, Poseł Mieczysław Baszko oraz Prezes Zarządu Grupy MLEKOWITA  Pan Dariusz Sapiński. Pan Dyrektor zwrócił się też ze słowami podziękowania do wszystkich, którzy pracowali przy organizacji i
 przebiegu uroczystości. W szczególny sposób wyróżnił Panią Monikę Ilczuk, młodzież ze szkolnego chóru, technikum gastronomicznego oraz klas wojskowych. Żegnając wszystkich wyraził też nadzieję, iż nasi goście zechcą jeszcze kiedyś powrócić na Podlasie. Muzycznym pożegnaniem był występ chóru, który wykonał bardzo podobający się zgromadzonym utwór „Z głębi serc”.

Lista uczestników, finalistów i laureatów etapu centralnego VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

 

Lista sponsorów zawodów finałowych VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

 

LP.

SPONSOR

1.

Sz. P. Dorota Łapiak - Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

2.

Sz. P. Helena Dołęgowska - Prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu

3.

Sz. P. Zenona Zalewska - Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie

4.

Sz. P. Sapiński Dariusz - Prezes Spółdzielni Mleczarskiej "MLEKOVITA"

5.

Zarząd CEDROB S.A. w Ciechanowie

6.

Sz. P. Zawistowska Katarzyna - Dyrektor Zakładu Produkcyjny w Ciechanowcu CEDROB S.A.

7.

Sz. P. Mieczysław Dąbrowski - Prezes PSS "SPOŁEM" w Białymstoku

8.

Sz. P. Romuald Tkaczuk – Prezes Spółdzielni Rolniczo – Spożywczej „JEDNOŚĆ”

9.

Ks. Dziekan Tadeusz Kryński - Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu

10.

Ks. Andrzej Polakowski – Proboszcz Parafii NMP z Fatimy w Ciechanowcu

11.

Sz. P. Binaś Krzysztof – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

12.

Sz. P. Gieros Tomasz– Sołtys wsi Kosiorki

13.

Sz. P. Godlewski Stanisław – Antonin 15, 18-230 Ciechanowiec

14.

Sz. P. Kamiński Marcin – Sołtys wsi Ciechanowczyk

15.

Sz. P. Kietliński Stanisław – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

16.

Sz. P. Kiliszek Mieczysław – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

17.

Sz. P. Koc Dorota – Radna Rady Miejskiej w Ciechanowcu

18.

Sz. P. Koc Katarzyna i Emil – Wlaściciele Domu Weselnego „JAGODA”

19.

Sz. P. Koc Krzysztof – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

20.

Sz. P. Koc Michał – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

21.

Sz. P. Koc Tadeusz – Sołtys wsi Koce Schaby

22.

Sz. P. Kosk Krzysztof – Sołtys wsi Winna Chroły

23.

Sz. P. Kosk Zygmunt – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu

24.

Sz. P. Łopaciuk Tadeusz – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

25.

Sz. P. Malinowski Antoni – Sołtys wsi Czaje Wólka

26.

Sz. P. Murawska Anna – Sołtys wsi Czaje Bagno

27.

Sz. P. Olszewska Anna – Sołtys wsi Łempice

28.

Sz. P. Osipiński Waldemar– Sołtys wsi Kułaki

29.

Sz. P. Pełszyk Krzysztof – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu

30.

Sz. P. Puchaczewski Wojciech – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 

Sz. P. Radziszewska Maria – Radna Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31.

Sz. P. Radziszewski Mirosław– Sołtys wsi Radziszewo Sieńczuch

32.

Sz. P. Reczko Jerzy – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

33.

Sz. P. Reczko Mirosław – Burmistrz Miasta i Gminy Ciechanowiec

34.

Sz. P. Sikorski Zdzisław – Sołtys wsi Kobusy

35.

Sz. P. Steć Tadeusz – Przewodniczący Rady Osiedla nr 1

36.

Sz. P. Święcki Eugeniusz - Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu

37.

Sz. P. Tatarczak Irena – Opiekun uczestników olimpiady z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach

38.

Sz. P. Tenderenda Tadeusz – Radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu

39.

Sz. P.Zabijak Sylwester – Sołtys wsi Wojtkowice Glinna

40.

Zarząd Księgarni book book w Białymstoku