Aktualności

Finał XIV edycji Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”


W dniu 25 maja odbył się finał XIV edycji Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. Patronat nad konkursem sprawowali: Instytut Prymasowski w Warszawie, IPN Oddział w Białymstoku, Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, Wydział Historyczno - Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Starosta Wysokomazowiecki oraz Burmistrz Czyżewa, p. Anna Bogucka, która jest pomysłodawczynią konkursu. Patronat tak ważnych osób i instytucji nadaje rangę konkursowi, tym bardziej, że patroni czuwają również nad jego poziomem merytorycznym oraz są fundatorami nagród.

Konkurs prowadzony w dwóch kategoriach cieszy się dużą popularnością śród młodzieży. W tym roku brało w nim udział 14 szkół ponadgimnazjalnych oraz 14 gimnazjów, zarówno z województwa podlaskiego, jak też z mazowieckiego. Młodzi zawodnicy musieli się wykazać wiedzą na temat osoby i dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia oraz znajomością historii Polski w latach 1956 – 1970. Wiedza młodych historyków wykraczała znacznie poza ramy podstawy programowej historii także z zakresu rozszerzonego, bowiem dotyczyła sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej z tego okresu, lecz również stosunków państwo – Kościół. Nad poziomem historycznym konkursu czuwał p. prof. dr hab.  Krzysztof Sychowicz z IPN Oddział w Białymstoku, pracownik naukowy PWIiP w Łomży, który był autorem pytań oraz przewodniczącym jury.

Konkurs miał bardzo wysoki poziom, a walka o to, kto zdobędzie tytuł laureata toczyła się  pomiędzy 5 finalistami ze szkół gimnazjalnych i 6 finalistami ze szkół ponadgimnazjalnych. O tytule zwycięzcy konkursu zadecydowały odpowiedzi przed komisją. A oto jak ukształtowały się ostateczne wyniki:

W kategorii gimnazjów:

I miejsce – Rafał Wierciński – Niepubliczne Gimnazjum w  Łapach

II – Marta Bednarczyk – Zespół Szkół Gminnych –Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Małkini Górnej

III – Filip Loba – Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Zambrowie

IV –Hubert Trzaska - Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Zambrowie

V – Maciej Ziemak - Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Zambrowie

W kategorii szkól ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Anna Łempicka – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

II – Karol Zakrzewski – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

III - Mateusz Zdrodowski – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

IV – Mikołaj Wyszyński - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

V – Bartosz Laskowski – Zespół szkól im. Gen. Stefana Raweckiego „Grota” w Zambrowie

VI – Aleksandra Konopka – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży.

 

Przyznane zostały także puchary szkołom, które uzyskały najwięcej punktów. Tak więc w kategorii drużynowej I miejsca zdobyły szkoły:

 

Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Zambrowie

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu – nagrody książkowe. Organizatorzy na zakończenie podziękowali wszystkim uczestnikom, gratulując wysokiego poziomu, i zaprosili zarazem na XV, jubileuszową edycję Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia” w przyszłym roku.