Aktualności

Fundacja „Praca dla Niewidomych” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu


baner reklamowy fundusze unii europejskiej

 

Fundacja „Praca dla Niewidomych”

z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
„Praca w ZAZ nie pójdzie w las!”


Celem projektu
jest reintegracja społeczno zawodowa 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) zagrożonych ubóst wem, wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu powiatów: wysokomazowiecki, białostocki oraz Miasto Białystok do 31.08 2021 r.

 


Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:
1. Pogłębionej diagnozy potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno zawodowej
2. Treningu Umiejętności Społecznej
3. Poradnictwa zawodowego: indywidualne i grupowe
4. Szkoleń zawodowych
5. Staży zawodowych

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.
Wartość projektu: 392 034,32 zł
Wartość dofinansowania: 331 744,70 zł


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

tel. 504 247 229
email: Turn on Javascript!

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!
WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
http://centrumkrzyzewo.pl/aktualnosci/

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020.