Aktualności

I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w ZSOiZ w Ciechanowcu


Decyzją Senatu Rzeczpospolitej Polski z dnia 20.12.2018r., rok 2019 został ogłoszony Jubileuszowym Rokiem Matematyki. Jest to uhonorowanie polskich matematyków oraz docenienie tej dziedziny nauki i jej znaczenia w rozwoju społeczeństw.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, jako placówka oświatowa, jest przekonany o tym, jak istotną nauką jest matematyka i jak wielki wpływ  wywiera na rozwój społeczeństwa i działania w gospodarce, szczególnie w czasach szybkiego postępu technologicznego jaki obecnie obserwujemy. Wpisując się więc w Rok Matematyki chcielibyśmy zwrócić uwagę młodzieży, rodziców i całej społeczności lokalnej na wielkie znaczenie tej dziedziny nauki.

 

W związku z tym postanowiliśmy zorganizować szereg działań promujących matematykę, które podkreślą  jej znaczenie w życiu każdego człowieka. Pierwszym zaplanowanym przez nas działaniem jest organizacja „I Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego- πPilecki” skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Projekt  obejmujący organizację tego przedsięwzięcia ma na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz popularyzację matematyki wśród młodzieży i zachęcanie jej do wyboru dalszej drogi kształcenia na kierunkach ścisłych.

 

Dzień organizacji konkursu - 14.03.2019 nie jest dniem przypadkowym, ponieważ to w tym dniu obchodzimy „Międzynarodowy dzień liczby π”. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole dzień promocji matematyki, podczas którego uczniowie przedstawią krótką prezentację o zastosowaniu tej dziedziny nauki. Nasze działania wspiera fundacja mBanku, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, lokalni przedsiębiorcy oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które po zakończonym konkursie zaprasza młodzież na zwiedzanie budynków architektury regionu i lekcję muzealną poświęconą temu zagadnieniu, co ściśle się wiąże z zastosowaniem matematyki w życiu.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas działania uczulą młodzież i społeczność lokalną na znaczenie matematyki, jak również wpłyną pozytywnie na współpracę międzyszkolną.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

(op. ZSOiZ w Ciechanowcu)