Aktualności

I posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego


2 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Skład zarządu został powołany na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniu 19 stycznia br. Przewodniczącym zarządu został Starosta Siemiatycki Jan Zalewski a Wiceprzewodniczącym Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki. Pozostali członkowie zarządu to: Ryszard Anusiewicz Sekretarz Powiatu Bielskiego, Roman Łopaciuk Geodeta Powiatowy w Siemiatyczach oraz Paweł Żak Geodeta Powiatowy w Mońkach.
W obradach Zarządu w Siemiatyczach wzięła udział także Pani Danuta Konopka dyrektor Departamentu Mienia i Geodezji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, która przedstawiła stan zaawansowania prac dotyczących projektu pod nazwą „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. W dalszej części spotkania Zarząd podjął uchwałę w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz przygotował projekty uchwał w sprawie: wysokości składek członkowskich i regulaminu organizacyjnego biura Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.