Aktualności

I SESJA RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO V KADENCJI


„ Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. 

Sława te wypowiedzieli w dniu 27 listopada 2014 roku, nowo wybrani radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji zebrani na pierwszej sesji, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Łomży. Radni mimo, że zostali wybrani 16 listopada, swój mandat sprawują od momentu złożenia ślubowania.

Sesję inauguracyjną V  kadencji, otworzył i do momentu wyboru przewodniczącego, prowadził radny senior Pan Stefan Brzozowski. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem  Sędzia Janusz Wyszyński, po przedstawieniu sprawozdania z działalności komisji, wręczył każdemu nowo wybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze na radnego. Następnie nowo zaprzysiężeni radni dokonali wyboru: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego radny powiatu, Starosty Wysokomazowieckiego, Wicestarosty Wysokomazowieckiego oraz członków Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego. W obecnej V kadencji zaszczytne funkcje sprawują:

- Pan Bogdan Zieliński- Starosta Wysokomazowiecki,

- Pan Leszek Gruchała- Wicestarosta Wysokomazowiecki,

- Pani Dorota Łapiak- Przewodniczący Rady Powiatu,

- Pan Kazimierz Jan Wysocki- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego:

- Pan Leszek Mężyński,

- Pan Jerzy Pakieła,

- Pan Zbigniew Piszczatowski.