Aktualności

I Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.


19 listopada 2018 roku o godz. 12.00 odbyła się I Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

Pierwsza część sesji poprowadzona została przez najstarszego radnego obecnej kadencji, Kazimierza Jana Wysockiego. Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu państwowego nowi radny złożyli uroczyste ślubowanie w obecności m.in. wojewody podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego. W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyłonienia członków komisji skrutacyjnej, a następnie do wyborów przewodniczącego rady powiatu VI kadencji.  Kandydaturę dotychczasowej przewodniczącej rady, Doroty Łapiak zgłosił Bogdan Zieliński. Za kandydaturą Doroty Łapiak w głosowaniu tajnym zagłosowało 16 radnych, przeciw był jeden radny. 

W stosunku do minionej kadencji pojawiły się pewne zmiany w obsadzie stanowiska wiceprzewodniczącego rady. Dotychczas funkcję tę sprawował Kazimierz Jan Wysocki. Tym razem rada na wniosek Bogdana Zielińskiego zadecydowała, że wybranych zostanie dwóch wiceprzewodniczących, z uwagi na wiele obowiązków, spoczywających na przewodniczącej - również obowiązków reprezentowania rady na różnych uroczystościach w gminach naszego powiatu. Spośród trzech kandydatów - Leszka Mężyńskiego, Zbigniewa Piszczatowskiego (zgłoszonych przez Bogdana Zielińskiego) oraz Stanisława Grabowskiego (zgłoszonego przez Dariusza Mościckiego) radni wybrali dwóch pierwszych. 

W wyborach na starostę powiatu wysokomazowieckiego jedynym kandydatem, zgłoszonym przez radnego Krzysztofa Pełszyka był dotychczasowy starosta, Bogdan Zieliński. Został on wybrany przy 16 głosach za oraz 1 głosie przeciw.

Na wniosek Bogdana Zielińskiego odbyło się głosowanie dotyczące wyboru wicestarosty i pozostałych członków zarządu. Na kandydaturę Leszka Gruchały oddano (16 głosów za, 1 głos przeciw) na stanowisko wicestarosty oraz Waldemara Kikolskiego (17 głosów za), Jerzego Pakieły (16 głosów za, 1 głos przeciw) i Leszka Dąbrowskiego (16 głosów za, 1 głos przeciw) na stanowiska członków zarządu powiatu.