Aktualności

Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego


17 lutego 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, któremu przewodniczył starosta siemiatycki Jan Zalewski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Mienia i Geodezji oraz Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, a także Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Obrady dotyczyły m.in. powołania biura związku oraz wyzwań stojących przed związkiem na przestrzeni najbliższych miesięcy. Członkowie Zgromadzenia zapoznali się z zaawansowaniem prac nad przygotowaniem wniosku dot. pozyskania środków zewnętrznych na modernizację powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto dokonano ustalenia wstępnego harmonogramu działań oraz podziału obowiązków. Podczas obrad podjęto dwie uchwały: w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPWP oraz o ustaleniu składek członkowskich.