Aktualności

Informacja dotycząca naboru do projktu grantowego


Informacja dot. naboru do projektu grantowego: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach". Projekt skierowany jest do gmin wojeództwa podlaskiego, a jego celem jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego. projekt realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego oraz Fundacją Inicjatyw Regionalnych "Progres".

Korzyści wynikające dla gmin z udziału w projekcie: 

- bezpośrednie wsparcie ( finansowe w formie grantu,organizacyjne i merytoryczne) gminy w prowadzeniu pogłebionych konsultacji społecznych dokumeentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego,

- usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie poprzez sprawne przeprowadzenie konsultacji ( element procesu planowania),

- wsparcie szkoleniowe i doradcze dotyczące zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem konsultacji społecznych,

- dopasowanie układu urbanistycznego gminy/ części gminy do oczekiwań mieszkańców,

- opieka mentorska urbanisty i eksperta w zakresie partycypacji publicznej,

- unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte o system informacji przestrzennej.

Aby wziąć udział w Projekcie nalezy wypełnić Zgłoszenie udziału dostepne na stronie http://bialystok.enot.pl ( w zakładce projekty) i złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura projektu ( Rada FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 2, 15-950 Białystok).

Rekrutacja trwa od 1 do 30 czerwca 2016r.

W związku z prowadzona rekrutacją planowane są spotkania informacyjne w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.