Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W PRZEPROWADZANIU NARAD KOORDYNACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD DNIA 01.01.2022 R.


INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W PRZEPROWADZANIU NARAD KOORDYNACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD DNIA 01.01.2022 R.

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2022r. wdrożony zostanie nowy Geoportal Powiatowy:

https://wysokomazowiecki.geoportal2.pl/

 

            W związku z powyższym z dniem 01.01.2022 r. nastąpią zmiany związane  z przeprowadzeniem narad koordynacyjnych. Dotychczasowy system informatyczny, za pośrednictwem którego przeprowadzane były narady koordynacyjne obejmujące zasięgiem teren powiatu wysokomazowieckiego (tj. https://www.epodgik.pl/ ), będzie aktywny do dnia 31.12.2021 r. Od dnia 21.12.2021 r. składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pośrednictwem platformy iGeoMap/ePODGiK zostało wstrzymane. W związku ze zmianą dostawcy e-usług w dniach 21-31.12.2021 r. składanie wniosków na naradę koordynacyjną będzie zawieszone. Wnioski złożone i opłacone do dnia 20.12.2021 r. (za pośrednictwem dotychczasowej platformy ePODGiK) zawierające kompletne zestawy załączników, zostaną rozpatrzone na naradach za pośrednictwem platformy ePODGiK.

            Od dnia 01.01.2022 r. składanie wniosków oraz przeprowadzanie narad koordynacyjnych będzie odbywać się za pośrednictwem Geoportalu Powiatowego dostępnego pod adresem: https://wysokomazowiecki.geoportal2.pl/.

 

 

            Gestorzy sieci oraz dotychczasowi delegaci zostaną przepisani do nowego systemu, o tym fakcie zostaną poinformowani drogą mailową, wraz z przekazaniem nowego loginu i hasła, które umożliwią im opiniowanie zgłoszonych wniosków za pośrednictwem modułu „Internetowe narady koordynacyjne -ZUD”. W przypadku zmian dotyczących dotychczasowych delegatów lub danych kontaktowych (nr telefonu i adres email) prosimy o kontakt telefoniczny (86 477 02 02 wew. 24) bądź mailowy (m.wlostowska@wysokomazowiecki.pl).

 

 

Wnioskodawcy, aby uzyskać dostęp do internetowego składania wniosków na narady koordynacyjne zobowiązani są do bezpłatnego założenia konta na geoportalu w module „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”.

 

Informuje się, iż do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć:

  1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki) w formacie PDF – dokument podpisany elektronicznie,
  2. Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci w formacie dxf. umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych przez Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego,
  3. Ewentualnie warunki i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

 

Uwagi i zapytania proszę kierować drogą mailową do pani Magdaleny Włostowskiej  na adres: m.wlostowska@wysokomazowiecki.pl lub telefonicznie: (86) 477 02 02 wew. 24.

 

 

 

mgr inż. Franciszek Wyszyński

Kierownik Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Geodeta Powiatowy