Aktualności

Informacja


Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje, iż w ramach realizowanych projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego wsparcie w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Celem działania Funduszy Pożyczkowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Środki z Funduszy przeznaczone będą na współfinansowanie w formie pożyczek przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego, w tym z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Oferta dotyczy w szczególności przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą oraz będących we wczesnej fazie rozwoju, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Powyższe działania informacyjno-promocyjne przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat możliwości  uzyskania wsparcia finansowego na podjęcie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Wsparcie to może stanowić istotny czynnik wzrostu gospodarczego miasta Wysokie Mazowieckie jak również całego regionu.

Osoba do kontaktu: Monika Lipińska tel. kom. 508 093 897, e-mail: Turn on Javascript!