Aktualności

IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie "Jan Paweł II w Fatimie” przeprowadzony w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sokołach.


Finał konkursu odbył się 8.11.2016r. w Zespole Szkół w Sokołach. Organizatorem było Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach. Honorowy patronat objęli: J.E.Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Podlaski Kurator Oświaty P. Jadwiga Mariola Szczypiń, Starosta Wysokomazowiecki P. Bogdan Zieliński, Proboszcz Parafii Sokoły ks. Kanonik Czesław Małż i Wójt Gminy Sokoły P. Józef Zajkowski. Do grona gości dołączyli: St. Wizytator Pani Małgorzata Palanis oraz Ks. Dziekan M. Dembiński. Skierowali oni ciepłe słowa do uczestników i organizatorów konkursu oraz  wręczyli nagrody. W konkursie wzięło udział 11 szkół.

      Konkurs przebiegał wielowątkowo – na płaszczyźnie plastycznej i wiedzowej. Przez październik uczniowie w swoich szkołach wykonywali prace plastyczne ilustrujące hasło przewodnie konkursu. Pocztą elektroniczną przesyłali do organizatorów zdjęcia wykonanych prac, a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej szkoły. Wpłynęły 43 prace.
4 listopada br. komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach Pana Waldemara Kikolskiego, przyznała po dwie nagrody w każdej z trzech grup wiekowych. Poprzez głosowanie elektroniczne internauci przyznali po jednej nagrodzie w każdej kategorii.

Rozdanie nagród nastąpiło  8 listopada 2016r. podczas  finału części wiedzowej.
W konkursie plastycznym wzięły udział następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa w Bruszewie
  2. Gimnazjum w Kobylinie Borzymach
  3. Szkoła Podstawowa. w Wiźnie
  4. Szkoła Podstawowa nr 1w Wysokiem Mazowieckiem
  5. Szkoła Podstawowa w Sokołach
  6. Gimnazjum w Sokołach
  7. Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
  8. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu
  9. Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

Nagrodzone osoby to:

w kategorii klas O-III szkoły podstawowej

I miejsce – Karolina Szulc Szkoła Podstawowa w Wiźnie

II miejsce – Paweł Kruszewski Szkoła Podstawowa w Bruszewie

Nagroda internautów – Maciej Herman  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Artur Skłodowski Szkoła Podstawowa w Sokołach

II miejsce – Beata Kulesza Szkoła Podstawowa w Sokołach

Nagroda internautów – Aleksandra Tomaszwska  Szkoła Podstawowa w Bruszewie

w kategorii gimnazjów:

 I miejsce – Natalia Sokołowska Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Weronika Faszczewska Gimnazjum w Sokołach

Nagroda internautów – Luiza Marta Lubowicka Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

 

W drugiej części udział brało 5 gimnazjów: Wysokie Mazowieckie, Rutki, Sokoły, Kobylin Borzymy i Szepietowo. Po części pisemnej wyłoniono trzech laureatów w kategorii indywidualnej.  Laureatami w kategorii indywidualnej zostali:
I miejsce – Nina Milewska – Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
II miejsce – Rafał Kaczyński – Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

III miejsce – Karolina Kierzkowska – Gimnazjum w Kobylinie Borzymach

Zwycięskie drużyny  przystąpiły do kolejnego etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo pytania dotyczące życia, nauczania Jana Pawła II i Jego związków z Fatimą, ułożyć rozsypankę w pełne zdanie, zaznaczyć na mapie wskazane miejsca i obiekty, odgadnąć jakie sanktuarium maryjne  
przedstawia stopniowo odsłaniana ilustracja oraz odgadnąć gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział słowa, których drużyna mogła posłuchać. Zmagania obserwowała i oceniała komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach.  Laureatami zostały drużyny z  Wysokiego Mazowieckiego- opiekun A. Jamiołkowska, z Szepietowa - opiekun A. Grodzka  i z Rutek – opiekun B. Grodzka. Pozostałe drużyny : Sokoły i Kobylin Borzymy otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania.  Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki sponsorom – Staroście Wysokomazowieckiemu, miejscowej Parafii, Bankowi Spółdzielczemu w Sokołach, Wójtowi Gminy Sokoły oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy.

Uczniowie naszych szkół wykazali się wielkimi talentami plastycznymi oraz rozległą wiedzą dotyczącą Patrona  - św. Jana Pawła II.  Wystawa prac dostępna jest na szkolnej stronie internetowej http://www.sokolyg.16mb.com/jo/.  

Mamy nadzieję na spotkanie za rok w następnej edycji konkursu.

Hanna Grabowska

wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołach