Aktualności

IX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


30 sierpnia 2019 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się IX sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

 

Podczas sesji radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatu wysokomazowieckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sprawozdaniem finansowym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2019 roku, informacją zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku oraz podjęli uchwały w sprawach:
a) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 zł stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ,
b) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
c) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ,
d) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
e) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki,
f) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem,
g) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
h) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Wysokiem Mazowieckiem,
i) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ciechanowcu,
j) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Czyżewie,
k) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krzyżewie,
l) ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
m) skargi na działalność Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,
n) skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
o) zmian w budżecie powiatu na 2019rok.
p) wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Wysokomazowiecki poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.