Jubileusz 25-lecia ZSOiZ w Czyżewie


19 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystość była okazją do wspomnienia historii powstania placówki, a także do zaprezentowania nowego sztandaru szkoły.

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła, sprawowaną przez ks. bp. Janusza Stepnowskiego i połączoną z przyjęciem sakramentu bierzmowania przez czyżewską młodzież. 

 

Podczas uroczystości w szkole Dyrektor Placówki Przemysław Uszyński serdecznie powitał zaproszonych gości, w tym Wiceministra Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego, Senatora RP Jacka Boguckiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasza Siekierko, Podlaską Kurator Oświaty Beatę Pietruszkę, Wicestarostę Wysokomazowieckiego Waldemara Kikolskiego, Burmistrz Czyżewa Annę Bogucką, a także duchownych, przedstawicieli samorządów, pracowników oświaty i absolwentów. Przybliżono także historię szkoły, utworzonej w 1996 roku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Czyżew, Jacka Boguckiego. Pierwszy dzwonek zabrzmiał dla stu uczniów, zaś w drugim roku istnienia do szkoły uczęszczało już 261 uczniów. W ciągu 25 lat mury szkoły opuściło już ponad 3000 absolwentów, a sama szkoła przeszła wiele przeobrażeń. Zmieniały się m.in. kierunki kształcenia stosownie do wymagań środowiska i potrzeb rynku pracy.

 

Szkoła powinna z jednej strony nauczać, przygotowywać do zawodu i dorosłego życia, a z drugiej strony wychowywać - podkreślił Wiceminsiter Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski. - Ta funkcja wychowawcza szkoły jest bardzo istotna. Patron szkoły w ogromnej mierze wyznacza kierunki pracy wychowawczej. Przy takim patronie nie można inaczej wychowywać młodzieży, niż w ten sposób, by kolejne pokolenia pamiętały, że są chrześcijanami i Polakami, a wartości wiążące się z miłością ojczyzny i dekalogiem, powinny także towarzyszyć w dorosłym życiu. (...) Rzadko się zdarza aby organy gminne wychodziły poza swoje ustawowe obszary zadań. Bez ich decyzji i odwagi nie byłoby to możliwe.

 

Ta decyzja wynikała po części z trochę grzesznego uczucia, czyli z zazdrości w stosunku do miejscowości porównywalnych do Czyżewa, które miały swoje szkoły, a tu w Czyżewie takiej szkoły nie mieliśmy - zaznaczył Senator RP, Jacek Bogucki. - Dla rozwoju gminy i miejscowości powinna być szkoła średnia, wtedy młodzież zostaje blisko domu, a miejscowość nie zamiera. Tu na tej ziemi nie było wątpliwości co do wyboru patrona szkoły, nie tylko wśród dyrekcji i nauczycieli, ale także uczniów i rodziców.

 

W imieniu pana Starosty Bogdana Zielińskiego oraz kolegów z rady i zarządu powiatu dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu - powiedział Wicestarosta Wysokomazowiecki, Waldemar Kikolski. - Dziękuję pani burmistrz i panu senatorowi za to, że tak pięknie tę szkołę uruchomiliście, urządziliście, dzięki temu powiat wysokomazowiecki wzbogacił się o piękną placówkę. (…) Jestem pewien, że przed tą szkołą jeszcze kolejne piękne jubileusze, okazje do świętowania i sukcesy. 

 

Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie złożyli przyrzeczenie na nowy sztandar i obiecali: „godnie się nim opiekować, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i uczynić wszystko, aby żadna plama nie powstała na jego honorze”. Honorowi goście i fundatorzy wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru.