Aktualności

JUBILEUSZOWO W SALI OBRAD I W PLENERZE


Impreza plenerowa pn. „Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim”, po raz drugi zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, odbyła się w tym roku 8 czerwca. Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter, ponieważ obchodzono również jubileusz 15-lecia odrodzonego samorządu powiatowego.

W niedzielny poranek uroczystości rozpoczęła msza święta w miejscowym Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, celebrowana przez dziekana wysokomazowieckiego ks. Ryszarda Niwińskiego. Po mszy świętej w asyście akompaniamentów orkiestry dętej OSP w Wysokiem Mazowieckiem, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemieścili się do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie odbyła się uroczysta sesja rady powiatu.

Spotkanie w siedzibie Starostwa rozpoczęła Dorota Łapiak - Przewodniczący Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.  Powitała wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, oświatowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek z terenu województwa, powiatu, burmistrzowie i wójtowie. Następnie Dorota Łapiak zaprezentowała program sesji.

Jako pierwszy zabrał głos Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. Przedstawił prace i dokonania władz samorządowych w okresie minionych 15 lat.

 Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medali za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Odznaczenie zostali: Władysław Biały - medalem srebrnym za długoletnia służbę oraz Marzena Frankowska i Adam Suchowierski - medalem brązowym za długoletnia służbę. Aktu dekoracji dokonał Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski.     

Następnie Starosta uhonorował radnych specjalnymi statuetkami 15-lecia Dorotę Łapiak, Stefana Brzozowskiego, Leszka Gruchałę i Jerzego Pakiełę.

W dalszej kolejności pamiątkowe statuetki otrzymali wszyscy radni powiatu wysokomazowieckiego wszystkich poprzednich kadencji, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

W tym szczególnym dniu nie zapomniano również o pracownikach starostwa powiatowego, którzy zatrudnieni zostali z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.

Po wystąpieniach gości głos zabrał Starosta Wysokomazowiecki, który zaprosił wszystkich gości do udziału w dalszej części obchodów 15-lecia, która miała miejsce na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się o godzinie 13 na scenie mieszczącej się na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem – dokonał go gospodarz imprezy - Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.  Staropolskim zwyczajem ważniejsze uroczystości rozpocząć powinien „taniec narodowy” - na płycie boiska pojawili się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, prezentując pięknego i dostojnego poloneza. Dziewczęta w białych sukniach i prowadzący je uczniowie z klas wojskowo- sportowych zachwycili swym tańcem publiczność.   Podczas trwania festynu mieszkańcy powiatu mieli możliwość obejrzenia fantastycznych występów artystycznych przygotowanych przez młodzież uczącą się w szkołach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki. Dla uczestników i gości imprezy, wspaniale przygotowane stoiska promujące szkoły, stworzyły szansę zapoznania się z ich ofertą edukacyjną. Dla najmłodszych uczestników festynu zorganizowany został plac zabaw z dmuchanymi zabawkami oraz przeróżnymi konkursami i atrakcjami. 

Festyn zakończył się koncertami gwiazd: zespołu „Video” i „Stachurskiego”.