Aktualności

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć


W 2021 przypada 30 rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

 

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

 

W 2021 roku kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet”. Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się i zaangażowania w działania w ramach kampanii i poza nią, korzystania m.in. z materiałów edukacyjnych i informacyjnych umieszczonych na stronie: www.kampania16dni.pl.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przyłączając się do Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć  informuje, iż do dyspozycji kobiet pokrzywdzonych jest wsparcie psychologa, nieodpłatna pomoc prawna oraz pomoc pracowników socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce Porady specjalistyczne, pod nr tel. 86 306 72 08 lub  502 153 040 oraz w siedzibie Centrum.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje również, iż w budynku tut. Centrum funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności punktu zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

 

Zapewniamy pokrzywdzonym bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

LOKALNY PUNKT POMOCY

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl