Aktualności

Kolejne międzynarodowe spotkanie Partnerów w ramach programu Erasmus+


Projekt Edutronix małymi krokami zbliża się do końcowego etapu realizacji zamierzonych działań.  W maju miało miejsce jedno z ostatnich spotkań roboczych Partnerów programu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - w miejscowości Ibi w słonecznej Hiszpanii.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy Partnerzy projektu, czyli: przedstawiciele naszej szkoły jako liderzy, Perfect Project, AIJU i CIS.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie takiego partnerstwa strategicznego, które pozwoli na podniesienie jakości i przydatności oferty edukacyjnej w dziedzinie kształcenia mechatroniki, a także  przyczyni się do rozwoju nowego i innowacyjnego podejścia do nauczania  i upowszechniania najlepszych europejskich praktyk. Realizacja projektu pozwoli dopasować kształcenie i szkolenie zawodowe w sektorze mechatroniki do potrzeb rynku pracy. Osiągnięcie tych celów realizowane jest poprzez wypracowanie 6 rezultatów.

Na spotkaniu zorganizowanym przez AIJU Instituto Tecnológico w pierwszej kolejności omówiono kwestie formalne związane z projektem. Następnie przedyskutowaliśmy  i podsumowaliśmy trzy ostatnie rezultaty tj.:  oprogramowanie i modelowy zestaw założeń do nauczania zawodowego z użyciem modelu (rezultat 4), przygotowanie interaktywnego modułu i dokumentacji technicznej (rezultat 5), innowacyjny program zastosowania interaktywnego modułu edukacyjnego w mechatronice (rezultat6).

W ostatniej części spotkania czas upłynął na planowaniu końcowej konferencji podsumowującej nasz projekt. Po ciężkiej pracy znaleźliśmy chwilę czasu na odpoczynek na słonecznych plażach w Alicante i Benidorm.

Dziękujemy naszemu hiszpańskiemu Partnerowi za ciepłe przyjęcie, a wszystkim Partnerom za dobrą współpracę i efektywną pracę.

Opracował: Krzysztof Łuniewski