Aktualności

Kolejny Olimpijczyk z Czyżewa


7 i 8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (woj. małopolskie) odbyły się eliminacje centralne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem zmagań był Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, któremu przewodniczył prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. ZSOiZ w Czyżewie reprezentował Mateusz Wawrzeńczuk, który startował w bloku agrobiznes. Opiekunem Mateusza była p. Renata Fiedorczuk.

 

Uczestnicy etapu centralnego najpierw rozwiązywali test składający się z 60 pytań, a następnie przystępowali do części praktycznej. Z obydwu części można uzyskać maksymalnie 120 punktów. Jury przewodniczył prof. dr hab. inż. Norbert Marks, Dziekan Wydziału Agroinżynierii Akademii  Rolniczej w Krakowie.

 

Mateusz Wawrzeńczuk uzyskał łącznie 92 punkty, co zapewniło mu VIII miejsce w kraju, a tym samym uzyskanie tytułu Laureata XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

 

W ubiegłym roku laureatem XLII edycji OWiUR w bloku gastronomia był Rafał Borowy.

 

Mateuszowi Wawrzeńczukowi, tegorocznemu absolwentowi Technikum w Czyżewie w zawodzie technik agrobiznesu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów naukowych na studiach, które stoją przed nim otworem!