Aktualności

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA RUDKA


W związku z zaistniałym zagrożeniem ze strony masowego pojawienia się mierników i innych foliofagów na terenie nadleśnictwa Rudka zawiadamiany, że w okresie od 6 maja do 24 maja br. wykonane zostaną zabiegi ratownicze techniką lotniczą w drzewostanach zagrożonych żerami szkodliwych owadów liściożernych.

            Niezbędny zabieg ratowniczy wykonany zostanie: preparatem biologicznym FORAY 76 B S.C. w dawce 2,5 l/ha. Wszystkie kompleksy leśne objęte zabiegiem ratowniczym zostaną oznaczone tablicami ostrzegawczymi na potrzeby przeprowadzenia zabiegu oraz celach informacyjnych o ewentualnych ograniczeniach w poruszaniu się po obszarach leśnych. Zabieg zostanie wykonany preparatem biologicznym, który jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i pszczół. Mimo to, zaleca się zachowanie wszelkich środków ostrożności.

            Lotniczy zabieg zwalczania szkodliwych owadów liściożernych planowany jest na obszarze leśnym Lasów Państwowych położonych w zasięgu terytorialnym Gmin: Brańsk, Rudka, Wyszki, Grodzisk, Perlejewo, Ciechanowiec, Nowe Piekut, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie.

            Szczegółowa lokalizacja ostatecznie zakwalifikowanych obszarów leśnych do akcji zwalczania szkodliwych owadów liściożernych w Nadleśnictwie Rudka podana zostanie bezpośrednio przed zabiegiem ratowniczym w Komunikacie umieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.lasy.gov.pl/rudka.