Aktualności

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godz. 17:00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

            Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ.U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku:

http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf