Aktualności

Koncert Ku czci błogosławionego Jan Pawła II


Wierni tradycji kwietniowych koncertów ku czci błogosławionego Jana Pawła II, kolejny raz spotykaliśmy się, aby w atmosferze refleksji nad pontyfikatem papieża – Polaka, dokonać rachunku sumień, zastanowić się, co w nas zostało z pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II. Chcemy zrozumieć, nie strojąc się w szaty jubileuszy, jak godnie żyć. Źródłem wiedzy i mądrości jest dla nas nauka zmarłego papieża.” – tak rozpoczęliśmy kolejny koncert ku czci Jana Pawła II, który odbył się dnia 7 kwietnia 2013 roku w Kościele Świętej Trójcy w Ciechanowcu. Chór szkolny pod kierunkiem Pani Joanny Kuczabo i Pani Moniki Ilczuk przygotował montaż słowno – muzyczny, w którym zostały wykorzystane wiersze i wypowiedzi Jana Pawła II, a także pieśni poświęcone pojmowaniu Boga i tajemnicy wiary. Motywem przewodnim występu była wiara, gdyż odbył się on w Roku Wiary. Chór wykonał następujące utwory: "Psalm Mojżeszowy", „Godzien, o godzien jest Bóg”, „Błogosław duszo moja pana”, „Łańcuch czystych serc” i „Europo nie możesz żyć bez Boga”. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali „Barkę”. Ksiądz dziekan Tadeusz Kryński podziękował dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu, nauczycielom i młodzieży za przygotowany koncert. Wręczył również pamiątkową książkę pt. „Jan Paweł. Rozmowy z Matką Bożą”.

 

Autor: dr Monika Ilczuk

Foto: Artur Bojar