Aktualności

KONFERENCJA "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM"


W dniach 28-29 września br. w Centrum Konferencyjnym Stadion Narodowy w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja zamykająca projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowany przez Komendę Główną Policji. Organizatorami było Ministerstwo Rozwoju przy współudziale Komendy Głównej Policji.

W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Derwich, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Ambasador Szwajcarii w Polsce Pan Andrej Motyl, Dyrektor Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy Pan Ulrich Stürzinger oraz policjanci i specjaliści z zakresu ruchu drogowego z Polski i Szwajcarii.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele samorządów, w których w 2013 roku w ramach projektu KIK/76 „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” realizowane były inwestycje drogowe. Z terenu województwa podlaskiego były to trzy powiaty: wysokomazowiecki, suwalski i siemiatycki. Powiat wysokomazowiecki reprezentowali Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki oraz Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki oraz Komendant Powiatowy Policji nadkom. Krzysztof Woźniewski.

W ramach projektu w naszym powiecie powstało 11 inwestycji, głównie przejścia dla pieszych przy szkołach za kwotę 1,3 mln zł. Zakupiony został również samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej Policji.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. wpływu rozwiązań prawnych i działań edukacyjno - profilaktycznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych kształtujących zachowania uczestników ruchu drogowego. Pan Starosta Bogdan Zieliński zaprezentował zrealizowane inwestycje na terenie powiatu oraz jako panelista wziął aktywny udział w dyskusji pn. „Realizacja projektu na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wymiarze lokalnym na przykładzie współpracy podlaskiej policji i starostwa wysokomazowieckiego”.

 

Źródło: zdjęcia zostały wykorzystane dzięki uprzejmości gazety policyjnej 997