Aktualności

Konkurs Plastyczny i Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Kuleszach Kościelnych


28 lutego 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała po raz trzeci uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych w setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.  W ramach obchodów zorganizowano: Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „ Bohaterowie Niezłomni – Żołnierze Wyklęci” oraz Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „ Cześć i chwała Niezłomnym”.                     

 

 Celem podjętych inicjatyw było kultywowanie wartości, ideałów i postaw, jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji z lat 1944 – 1963. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Kulesze Kościelne p. Stefan Grodzki, przedstawiciele Rady Gminy Kulesze Kościelne, Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  w Kuleszach Kościelnych oraz uczniowie - uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.

 

W przeglądzie pieśni udział wzięło siedem szkół z powiatu wysokomazowieckiego. Wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki.

 

Na konkurs plastyczny z terenu powiatu wpłynęło 64 prace z 7 szkół z powiatu wysokomazowieckiego. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac, komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących uczniów: w  kategorii  kl. IV-VI -  I miejsce Julia Kulesza i Iga Kućmierowska - Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem, II miejsce - Mikołaj Grodzki - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych i Maja Brzósko - Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach, III miejsce - Oskar Jabłoński - Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej i Kinga Mocarska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych.

 

W kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum - I miejsce  Maja Mantur – Szkoła Podstawowa Jabłoń Kościelna i Kamil Konicki - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, II miejsce  - Jakub Poleszak - Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach i Patryk Grodzki - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, III miejsce Dominika Szcześniak - Szkoła Podstawowa w Klukowie i Julia Niemyjska - Szkoła Podstawowa w Szepietowie.

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu plastycznego i przeglądu. Dziękują też opiekunom za pełną zaangażowania pracę z wychowankami i gratulują wybitnych osiągnięć młodych artystów.

Zapraszamy za rok!